Angst og OCD

Speciale 2: Angst, depression, OCD og stresstilstande hos voksne (og unge incl. eksamensangst). Se beskrivelser af angst her på hjemmesiden. Effektiv terapi mod angsttilstande, stress og eksamensangst er kognitiv adfærdsterapi. Du kan læse mere om angstlidelser her.


En folkesygdom

Angst kaldes en folkesygdom – dvs. at rigtige mange mennesker lider af angst. Psykiatrifonden vurderer at cirka 350.000-400.000 danskere lider af angst. 

En hovedårsag

En årsag til hvorfor stadig flere mennesker oplever angst og stressrelaterede problemer, er samfundets snævre fokus på effektivitet og konkurrence fremfor nærvær og samarbejde (tilknytning). Det vil sige, at angst er en naturlig reaktion på alt for hårde betingelser og livsvilkår. Men det er stadig personen som skal overleve og må kæmpe kampen med (og ikke mod) angsten.

To mekanismer

Biologisk set er mennesket indrettet med to overlevelsesgivende mekanismer i organismen – belønning for rigtig adfærd og straf for livstruende adfærd. Tilhørsforhold og nærvær i gruppen giver tryghed, sikkerhed og dækker basale behov,

I konkurrencesamfundet bliver man hver dag bevidstgjort om, at man kan tabe kampen mod de andre og blive ekskluderet af gruppen eller måske er man allerede ekskluderet af gruppen. Det registrerer hjernens alarmcentral og udløser en straf for at få organismen til at ændre adfærd eller finde et mindre farligt miljø – det kan de færreste gøre og derfor er der flere og flere mennesker som udvikler stress, angst eller slutteligt depression, når man har opgivet kampen.

En kultur

En anden siden af forklaringen på stress, angst og depression ligger desværre i at kulturen (det strukturelle) indlærer individet værdier og interesser som skal skabe vækst og forbrug – “hvis jeg bare fik den bil/det hus/det job/den ægtefælle/den køkkenmaskine, så blev alt godt“. Hjernen bliver simpelthen trænet til at være utilfreds og konstant på jagt efter det som bringer lykke og fred i sindet. Men det er selve kodningen som gør hjernen utilfreds, urolig og ulykkelig og ikke manglen på bilen eller huset.

To løsninger

En løsning er derfor at gøre samfundet mere rummeligt og ændre kulturen, så der er plads til mennesket igen med dets behov tilknytning, omsorg og beskyttelse. En anden løsning er at gå til psykolog og få hjælp til at træne dit sind til at tænke, føle og reagere anderledes – og at lære sig “rest and digest”.

Er din stress, angst og depression mere gennemgribende skyldes det mønstre indlejret fra din opvækst. Se en doktorafhandling om stress her. Med gennemgribende mønstre, anbefales schemafokuseret terapi.

Artikler

Du kan se og læse mine artikler, studier og interviews om angst og OCD ved at trykke her: