Angst og OCD

En folkesygdom

Angst kaldes en folkesygdom – dvs. at rigtige mange mennesker lider af angst. Psykiatrifonden vurderer at cirka 200.000 danskere lider af angst. Jeg interesserer mig for forskning og behandling af angst og OCD, for der må være en løsning på hvordan angst og OCD kan kureres.

En hovedårsag

En årsag til hvorfor så stadig flere mennesker oplever angst og stressrelaterede problemer er samfundets stigende fokus på effektivitet og konkurrence fremfor nærvær og samarbejde.

To mekanismer

Biologisk set er mennesket indrettet med to overlevelsesgivende mekanismer i organismen – belønning for rigtig adfærd og straf for livstruende adfærd. Tilhørsforhold og nærvær i gruppen giver tryghed, sikkerhed og dækker basale behov,

Men i konkurrencesamfundet er man hver dag bevidst om at man kan tabe kampen mod de andre og blive ekskluderet af gruppen eller måske er man allerede ekskluderet af gruppen. Det registrerer hjernens alarmcentral og udløser en straf for at få organismen til at ændre adfærd eller finde et mindre farligt miljø – det kan de færreste gøre og derfor er der flere og flere mennesker som udvikler stress/angst.

En løsning

En løsning er derfor at gøre samfundet mere rummeligt, så der er plads både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet til mennesker som ikke er indrettet som ironman eller superwomen. En anden løsning er at gå til psykolog og få hjælp til at træne organismen til at reagere anderledes.

Artikler

Du kan se og læse mine artikler og studier om OCD ved at trykke her: