E-sundhed

E-sundhed er en god idé

E-sundhed dækker over alle de tiltag som kan hjælpe og understøtte sundhed til borgere og som formidles over internettet – e’et står for elektronisk.  Indenfor det mentale sundhedssystem kaldes det også e-psykiatri eller internetterapi.

Det er en god idé at bruge det elektroniske univers til at træne bedre mental sundhed, livskvalitet og livsduelighed. Fordelene er at du er uafhængig af behandlingsvæsnets sundhedsgatekeepere og du bestemmer selv hvornår, hvordan og hvorfor du bruger hjælpen.

E-sundhed er afhængig af tre faktorer

E-sundhed er ikke en mirakelkur som kan smøres ud i landskabet og vupti så er problemerne løst. E-sundhed giver blot mulighed for at den bedste viden og træning bliver tilgængelige for mange mennesker på en gang. Det er vigtigt at understrege at e-sundhed er:

  • afhængigt af man selv gør den aktive indsats for at indlære ny viden, adfærd og emotionelle reaktioner
  • afhængigt af at der er nogle virkelige dygtige professionelle som har udviklet viden og programmer for e-sundhed og forskere som har valideret og dokumenteret det virksomme.
  • afhængigt af i hvor høj grad andre aktører prøver at påvirke borgerne i modsat retning med deres informationer, programmer og produkter.

Internetbaseret selvhjælpsterapi

Jeg er leder på et projekt som har til formål at afprøve effekt af internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT). Du kan klikke ind på vores hjemmeside: www.e-terapi.dk og læse mere. Forskningen er støttet af Trygfonden som ønsker adgang til mental sundhed for så mange danskere som muligt.

  • Vi afprøver det engelske FearFighter som er et internetbaseret computerprogram der hjælper folk med angst. Vi laver et radomiseret kontrolleret studie af effekten af fearfighter. Tryk på linket for at se FearFighters hjemmeside.
  • Vi har udviklet mobil applikationen dodonegone i samarbejde med ITU og Metropolskolen. Tryk her for nærmere beskrivelse af app mod angst -prøv den og en oversigt over tutorials eller her for direkte adgang til www.dodonegone.com.
  • Vi oversætter og afprøver det svenske angst program “angst og uro” udviklet af behandlingskliniken Livanda. Tryk på linket for at se Livandas hjemmeside

Artikler

Jeg har udgivet en række artikler og bogkapitler om terapi på internettet og selvhjælpsapplikationen. Du kan læse artiklerne her: