Smartphone

Smartphonen har positive og negative sider

En smartphone er både en telefon og en minicomputer som gør det muligt at komme online hvor som helst og når som helst. De fleste oplever at deres smartphonen giver dem fornøjelse og en masse fordele. Men smartphonen har også en en række negative sider og konsekvenser som ikke er umiddelbart synlige for brugerne. Som psykolog og forsker er jeg optaget af at undersøge og afhjælpe disse negative sider.

Afhængighed

En negativ side er afhængighed. Evolutionært bliver vi belønnet for tre grundlæggende ting – sex, mad og at holde sig orienteret. Sex sikrer artens overlevelse, mad sikrer organismens overlevelse indadtil, mens orientering sikrer organismens overlevelse udadtil. At være online på smartphone udløser belønning for at holde sig orienteret.

Symptomer

Man har fundet ud af, at følgende tegn ofte opleves hos personer med afhængighed.

  • Du skal svare på beskeder med det samme
  • Du tænker konstant hvad andre laver og oplever frygt for at gå glip af noget
  • Du er ikke opmærksom og nærværende med venner og familie
  • Du føler dig urolig når du ikke har smartphone på dig eller den er slukket
  • Du oplever problemer med at koncentrere dig og følge med i almindeligt skolearbejde og tænker i stedet på at komme online.

Oplever du et eller flere af ovenstående symptomer, så er du nok i færd med at udvikle et usundt afhængighedsforhold til din smartphone.

Tjek om du er afhængig

Du kan gå ind og tjekke om du har symptomer på afhængighed med testen “Smartphone Addiction Scale” (SAS). SAS er en spørgeskema som er udviklet af Koreanske forskere og jeg har fået lov til at oversætte og afprøve den i Danmark. Tryk her for

Artikler

Jeg skrev i 2013 en artikel i PsykologNyt omkring smartphones og afhængighed. Dennne artikel gav stor interesse blandt andre medier og førte til TV-interviews med DR, TV2 og aviser mv. Herunder kan du se links til nogen af dem.