Udredning

Jeg tilbyder udredning af børn, unge og voksne, der viser tegn på ADHD, autisme-spektrum-forstyrrelse (ASF), kognitive udfordringer eller på anden måde udviser symptomer eller adfærd der kræver udredning. Det tilbydes kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af ADHD og rådgivning og støtte til forældre.

​Udredning og testning af ADD og ADHD

Udredning og testning af kognitive vanskeligheder

Udredning og testning af ASF