Ph.d afhandling

En vigtig grund til at vælge psykologen Morten Fenger som din fremtidige terapeut, oplægsholder eller supervisor, er hans videnskabelige studier af psykoterapi – hvad virker, på hvem virker det, og hvordan virker det. Morten Fenger vandt Ph.d. cuppen i 2013 .


Psykoterapi

I 2012 afsluttede jeg et tre årig ph.d studie med afhandlingen: Psychotherapy: Attendance and effects on utilisation of health care services and occupational functioning. Studiet var finansieret af Trygfonden. Afhandlingens overraskende hovedresultat viste, at patienter behandlet i psykiatrien ikke bliver helbredte, men tværtimod søger endnu mere behandling. Resultatet er fremkommet ved analyse af alle tilgængelige sundhedsdata fra Danmarks statistik over en periode på 8 år i alt (altså patienternes tilstand hvert år gående fra 4 år før behandling til deres tilstand hvert år til 4 år efter behandling).

Ph.d formidlingspris

Ph.d afhandlingen vandt Information’s og DR’s formidlingspris i 2013 for bedste videnskabelige afhandling indenfor samfundsvidenskaberne. Du kan klikke herunder og se mere:

Afhandlingens konklusion

Du læse konklusionen fra afhandlingen som er klippet ind her:

Med stigende offentlige udgifter til sundhedsvæsenet er der kommet fokus på økonomien og balancen mellem omkostninger og samfundsmæssige resultater af behandlinger (Rich et al., 2011). I Danmark er antallet af personer, der behandles for ikke-psykotiske lidelser steget med 44% fra 2000 til 2009 og i samme periode er de samlede udgifter til sundhed i Danmark steget med 74% (Centre for Psychiatric Research, 2012a; WHO, 2012).

  • Vores første studie viste, at omkring 40% af patienterne tilbudt behandling i et psykiatrisk center mødte ikke op eller frafaldt den tilbudte behandling.
  • Vores andet studie viste, at over en længere periode på cirka otte år steg forbruget af sundhedsydelser drastisk med 296% for patienter som fuldførte behandlingen.
  • Vores tredje studie viste, at over en længere periode på 5 år steg antallet af sygedage fra 15,7 til 23,1 dage og antallet af dage med førtidspension steg fra 7,6 til 14,9 dage for patienter som fuldførte behandling.

For at  udvikle og sikre en effektiv behandling og en optimal udnyttelse af begrænsede ressourcer foreslår vi at andre mål end blot symptom mål inkluderes og anvendes som evidens i evidensbaseret behandling i det psykiatriske sundhedsvæsen.

Artikler

Du kan her læse afhandlingens tre artikler her: